Nova col·laboració a l’Alberg amb els alumnes del Pla de Transició al Treball de Palafrugell

Aquest any l’Alberg ha estat escollit com  un dels espais on el PTT (Pla de Transició al Treball) de jardineria de Palafrugell hi faci algunes de les seves pràctiques.

Un cop al mes, un grup de nois i noies de 16 a 19 anys venen al jardí a fer pràctiques. Els hi proporcionem un espai on experimentar i portar a la pràctica els coneixements que han adquirit a classe i a nosaltres ens ajuden amb el manteniment i la millora del gran espai de  jardí que tenim.

Al llarg de l’any també hi ha programades algunes actuacions a dur a terme com podria ser l’ampliació i retolació del jardí de les olors, la construcció d’un galliner, etc.

Seguim creant sinergies amb actors educatius i socials del poble.